Vykdomos programos

Vizija – patraukli ir atvira kaitai švietimo įstaiga, savo veiklą grindžianti bendražmogiškomis vertybėmis ir ugdanti kūrybišką, laisvą, savarankišką asmenybę.

Misija – teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, tenkinti vaikų saviraiškos poreikius sudarant sąlygas visiems vaikams dalyvauti teatrinio ugdymo veikloje.

Filosofija – vaikams privalome duoti du dalykus – šaknis ir sparnus (JAV žurnalistas Hodding Carter).

Vertybės – pagarba, tolerancija, laisvė, kūrybiškumas, atsakingumas, pozityvumas, tobulėjimas, bendruomeniškumas ir darna

Įstaigoje vykdomos šios programos:

Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ ikimokyklinio ugdymo programa (2018 m.)

Priešmokyklinio ugdymo bendroji  programa (2014 m.)

Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ ikimokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo teatrinio ugdymo programa parsisiųsti PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo teatrinio ugdymo programa parsisiųsti PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ neformaliojo vaikų švietimo fizinio ugdymo programa parsisiųsti PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“neformaliojo vaikų švietimo sveikos gyvensenos programa parsisiųsti PDF formatu