Viešieji pirkimai

2021 m. viešųjų pirkimų sutarčių ataskaita parsisiųsti pdf formatu

2020 m. viešųjų pirkimų sandorių ataskaita parsisiųsti pdf formatu

2019 m. viešųjų pirkimų sandorių ataskaita parsisiųsti pdf formatu

2018 m. viešųjų pirkimų sandorių ataskaita papildyta parsisiųsti pdf formatu

2018 m. viešųjų pirkimų sandorių ataskaita parsisiųsti pdf formatu

2017 M. VIEŠOJO PIRKIMO ARBA PIRKIMO PROCEDŪRŲ ATASKAITA parsisiųsti PDF formatu

SKELBIMAI APIE PIRKIMUS 2017 M. BIRŽELIO MĖN. parsisiųsti PDF formatu

SKELBIMAI APIE PIRKIMUS 2017 M. GEGUŽĖS MĖN. parsisiųsti PDF formatu

SKELBIMAI APIE PIRKIMUS 2017 M. BALANDŽIO MĖN. parsisiųsti PDF formatu

SKELBIMAI APIE PIRKIMUS 2017 M. KOVO MĖN. parsisiųsti PDF formatu

SKELBIMAI APIE PIRKIMUS 2017 M. VASARIO MĖN. parsisiųsti PDF formatu

SKELBIMAI APIE PIRKIMUS 2017 M. SAUSIO MĖN. parsisiųsti PDF formatu

2017 m. numatomų vykdyti viešųjų pirkimų planas parsisiųsti PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ 2016 m. viešųjų pirkimų ataskaita
parsisiųsti PDF formatu