Vaiko maitinimas

Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo

Dokumentas parsisiųsti pdf formatu

Dokumantas parsisiųsti pdf formatu

Dokumentas parsisiųsti pdf formatu

Dokumentas parsisiųsti pdf formatu

2018 m. spalio 15 d. ugdytinius pradėjome maitinti pagal naują valgiaraštį, atitinkantį naują vaikų maitinimo organizavimo tvarką, patvirtintą LR SAM ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394.

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.411986/asr

Siekiant propaguoti sveiką vaikų mitybą, ugdyti pieno vartojimo įpročius, skatinti pieno produktų ir vaisių vartojimą, lopšelis-darželis „Nykštukas“ nuo 2010 m. prisijungė prie respublikinės programos „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ vykdymo. Ši programa finansuojama iš Europos Sąjungos ir nacionalinės paramos fondų. Visiems įstaigos vaikams pienas, pieno produktai (pienas, kefyras, jogurtai, sūreliai) ir vaisiai pateikiami nemokamai.

Valgiaraštis yra sudarytas iš 15 darbo dienų ir kartojasi kas 3 savaites

VALGIARAŠTIS parsisiųsti pdf formatu

Valgiaraštis 2021-05-03 – 2021-07-30

1 SAVAITĖ: gegužės 17-21 d., birželio 7-11 d., birželio 28 – liepos 2 d., liepos 19-23 d.

2 SAVAITĖ: gegužės 3-7 d., gegužės 24-28 d., birželio 14-18 d., liepos 5-9 d., liepos 26-30 d.

3 SAVAITĖ: gegužės 10-14 d., gegužės 31 – birželio 4 d., birželio 21-25 d., liepos 12-16 d.

Vaikų maitinimas įstaigoje ir atlyginimo už maitinimo paslaugą nustatymas vykdomas vadovaujantis Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu parsisiųsti PDF formatu