Vaiko maitinimas

2018 m. spalio 15 d. ugdytinius pradėjome maitinti pagal naują valgiaraštį, atitinkantį naują vaikų maitinimo organizavimo tvarką, patvirtintą LR SAM ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394.

~~~~~

Valgiaraštis yra sudarytas iš 15 darbo dienų ir kartojasi kas 3 savaites:

~~~~~

Vaikų maitinimo valgiaraščiai yra rengiami pagal vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašą:

~~~~~

Siekiant propaguoti sveiką vaikų mitybą, ugdyti pieno vartojimo įpročius, skatinti pieno produktų ir vaisių vartojimą, lopšelis-darželis „Nykštukas“ nuo 2010 m. prisijungė prie respublikinės programos „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ vykdymo. Ši programa finansuojama iš Europos Sąjungos ir nacionalinės paramos fondų. Visiems įstaigos vaikams pienas, pieno produktai (pienas, kefyras, jogurtai, sūreliai) ir vaisiai pateikiami nemokamai.

~~~~~

Vaikų maitinimas įstaigoje ir atlyginimo už maitinimo paslaugą nustatymas vykdomas vadovaujantis Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu parsisiųsti PDF formatu