Korupcijos prevencija

Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ korupcijos prevencijos 2021-2022 m. programaP

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020 – 2022 metų programa parsisiųsti pdf formatu

 Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020 – 2022 metų programos įgyvendinimo priemonių planas parsisiųsti pdf formatu

PRANEŠIMAS APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS parsisiųsti pdf formatu

PRANEŠIMAS APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMĄ parsisiųsti pdf formatu