Komisijos ir darbo grupės

Įstaigos taryba

 • Pirmininkė – Regina Šmitienė, meninio ugdymo pedagogė;
 • Pavaduotoja – Rita Beržininė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Sekretorė – Dalė Selskienė, raštinės administratorė;
 • Nariai:
  • Živilė Raščauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
  • Vilma Laurinskienė, virėja;
  • Viktorija Buivienė, auklėtojo padėjėja;
  • Viktorija Aliošina , tėvų atstovė;
  • Mindaugas Beresnevičius , tėvų atstovė;
  • Rita Ramanauskienė, tėvų atstovė.

Mokytojų taryba

Mokytojų tarybą sudaro visi įstaigoje dirbantys pedagogai.

Tėvų taryba

Viktorija Aliošina

Rita Bendžiūtė

Mindaugas Beresnevičius

Inga Bučienė

Olga Gruševič

Natalija Gulianova

Guoda Lukauskienė

Gabrielė Paulauskaitė

Valda Pletkienė

Rita Ramanauskienė

Renalda Ričkuvienė

Metodinė taryba

 • Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Sekretorė – Vida Rakickienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Nariai:
  • Laimutė Selmistraitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
  • Birutė Paškauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
  • Laura Jankauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Komisijos pirmininkė – Andželika Jasienė, direktorė;

Komisijos nariai:

Rita Beržinienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Įstaigos tarybos atstovė;

Irina Paradnikaitė-Abromavičienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė;

Romualda Poškienė, neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;

Vida Rakickienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;

Regina Šmitienė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė, Įstaigos tarybos atstovė;

Regina Terleckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė.

Vaiko gerovės komisija

 • Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Pavaduotoja – Regina Šmitienė, meninio ugdymo mokytoja;
 • Sekretorė – Nijolė Bytautienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Nariai:
  • Deimena Norvilienė, logopedė;
  • Romualda Poškienė, neformaliojo ugdymo pedagogė;
  • visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos koordinavimo grupė

 • Romualda Poškienė, neformaliojo ugdymo mokytoja;
 • Evelina Araminaitė, visuomenės sveikatos specialistė;
 • Deimena Norvilienė, logopedė.

Interneto svetainės priežiūros nuolatinė darbo grupė:

 • Grupės vadovė – direktorė
 • Administratorė – Jurgita Dovidaitytė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Nariai:
  • Dalia Šimoliūnienė, specialistė;
  • Vilija Lukienė, direktoriaus pavaduotoja;
  • Dalė Selskienė, raštinės administratorė.

Veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo grupė:

 • Grupės vadovė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Romualda Poškienė, neformaliojo ugdymo pedagogė
 • Sandra Gečienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Aida Stankevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Danutė Kriukienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Darbo taryba:

 • Pirmininkė – Sandra Gečienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Sekretorė – Regina Terleckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Narė – Ramunė Šiaulevičienė, auklėtojo padėjėja.