Kitos paslaugos

Tėvams pageidaujant, lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ vyksta papildomi užsiėmimai įstaigos vaikams.