Dokumentai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA https://nykstukas.klaipeda.lm.lt/wp-content/uploads/2022/05/lopselio-darzelio-nykstukas-2021-m.-ataskaita.pdf

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ DIREKTORĖS ANDŽELIKOS JASIENĖS 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA https://nykstukas.klaipeda.lm.lt/wp-content/uploads/2022/05/Klaipėdoslopšelio-darželio„Nykštukas“direktorėsAndželikosJasienės2021metųveiklosataskaita.pdf

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS
DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ PRIVALOMA KREIPTIS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBĄ DĖL INFORMACIJOS APIE ŠIAS PAREIGAS SIEKIANTĮ EITI ASMENĮ PATEIKIMO, SARAŠO PATVIRTINIMO parsisiųsti pdf formatu K

Strateginis planas 2022-2024 m. https://nykstukas.klaipeda.lm.lt/wp-content/uploads/2021/11/NYKŠTUKAS_Strateginis-planas-2022-2024-m..pdf

Įsakymas dėl pritarimo ikimokyklinių įstaigų 2021-2023 m. strateginiams planams_2021-11-08 Nr. ŠV1-227 https://nykstukas.klaipeda.lm.lt/wp-content/uploads/2021/11/Įsakymas-dėl-pritarimo-ikimokyklinių-įstaigų-2021-2023-m.-strateginiams-planams_2021-11-08-Nr.-ŠV1-227.pdf

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS IR STEBĖSENOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

Smurto prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas parsisiųsti pdf formatu https://nykstukas.klaipeda.lm.lt/wp-content/uploads/2021/10/Smurto-prevencijos-ir-intervencijos-tvarkos-aprašas.pdf

Būtinosios ugdymo sąlygos ekstremaliosios situacijos dėl covid-19 ligos metu parsisiųsti pdf formatu

Laikinai vykdančios direktorės funkcijas A. Jasienės 2021 m. veiklos užduotys parsisiųsti pdf formatu

Klaipėdos lopšelio – darželio „Nykštukas“ 2021 m. veiklos planas parsisiųsti pdf formatu

2020 m. vadovo veiklos ataskaita parsisiųsti pdf formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo ugdymo organizavimo būtinos sąlygos parsisiųsti pdf formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ 2021-2023 ųjų metų strateginis planas parsisiųsti pdf formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ 2019 metų veiklos ataskaita parsisiųsti pdf formatu

Nuotolinio darbo tvarka parsisiųsti pdf formatu

Nuotolinio mokymo organizavimas parsisiųsti pdf formatu

Direktorės 2019 m. veiklos ataskaita parsisiųsti pdf formatu

Lankomumo apskaitos tvarkos aprašas parsisiųsti pdf formatu

Prašymas pateisinti nelankytas dienas parsisiųsti pdf formatu