Mokslo ir žinių diena


Ruduo… Rugsėjo rytmečiai voratinkliuos rasos lašais suspindę…Ruduo… Susimąstai, kuo vasara turtinga. Sušildo ne geltonų lapų kibirkštys – gerumas, žinios, išmintis…

Skaityti toliau...

SVEIKINIMAS


Skaityti toliau...

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 22 D. SPRENDIMO NR. T2-172 „DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, ATLYGINIMO DYDŽIO ir JO PERSKAIČIAVIMO METODIKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia: 1. Pakeisti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos…

Skaityti toliau...