Mokslo ir žinių diena

Ruduo… Rugsėjo rytmečiai voratinkliuos rasos lašais suspindę…
Ruduo… Susimąstai, kuo vasara turtinga. Sušildo ne geltonų lapų kibirkštys – gerumas, žinios, išmintis pro atviras duris pasklidę.