1,2 proc. parama

Nuoširdžiai dėkojame visiems, skyrusiems 1,2% pajamų mokesčio paramą ar kitaip rėmusiems įstaigą praėjusiais metais. Jūsų parama padeda turtinti ugdymo aplinką ir leidžia planuoti naujų edukacinių erdvių vaikams kūrimą darželyje.

PRAŠOME IR ŠIAIS METAIS SKIRTI 1,2 PROC. PARAMĄ JŪSŲ VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGAI – LOPŠELIUI-DARŽELIUI „NYKŠTUKAS“

KAIP TAI PADARYTI?

Elektroninėje deklaravimo sistemoje užpildykite pajamų mokesčio deklaracijos formą GPM308 (turintiems prievolę) ir prašymo pervesti 1,2% GPM įstaigai formą FR0512.

Platesnę informaciją galite rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklapyje http://deklaravimas.vmi.lt.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ rekvizitai:

  • Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (kodas): 190420236
  • Paramos gavėjo pavadinimas: Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“
  • Įstaigos sąskaita AB Šiaulių banke: LT 327180500001142247
  • Pervesdami 1,2% pajamų mokestį Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Nykštukas“, turėsite galimybę prisidėti prie ugdymosi sąlygų vaikams gerinimo, šiuolaikiškos įstaigos aplinkos kūrimo. K

JŪSŲ PARAMA MUMS LABAI SVARBI. AČIŪ